Frakt

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Ditt butikssystem har stöd för en mängd olika fraktuträkningsmodeller för att anpassa frakten till vad din kund köper. Du kan också bjuda på frakten över ett visst belopp eller genom att ge en rabattkod med fri frakt.

Alla fraktinställningar styrs under Betalsätt och Frakt -> Frakt i menyn. För att redigera ett fraktsätt, klicka på den lilla ikonen till höger om namnet i listan med fraktmetoder. Det finns olika fraktmetoder i systemet:

  • Fast frakt
  • Pris per artikel
  • Stegbaserad frakt (Priset beror på orderns totala värde, totala vikt eller högsta fraktklass)

Stegbaserad frakt

På samtliga fraktmetoder som har alternativet "Frakttabell" på högersidan.

Baserat på pris

Prisnivåerna är exkl. moms.

Baserat på vikt

Om du önskar basera dina fraktpriser på vikt på produkterna ska produkternas vikt skrivas in i kilo.

På detta sätt skulle en viktbaserad trappa se ut


Fraktklass Beskrivning
0-0,25 kg 29 kr
0,25-0,6 kg 49 kr
0,6-1 kg 99 kr
1 kr och uppåt 149 kr

Detta ska i frakttabellen skrivas in på följande vis: 0.25:23.2,0.6:pris,1:pris,999:pris

Du sätter först vikten (komma blir punkt) sen kolon och sen priset exkl. moms (komma blir punkt) och sen komma för att börja nästa steg. Om du vill ha den sista posten att strecka sig så långt det går sätter du den på en vikt som är tillräckligt hög för att kunden inte ska kunna komma upp i den vikten (ex. 999 som är skrivet ovan)


Baserat på fraktklass

Systemet har fraktklasser för att du ska kunna kategorisera dina produkter lättare. En fraktklass är en siffra mellan 1-10 som sätts på den enskilda produkten under fliken Extra information där du redigerar din produkt.

Du bör bygga farktklasserna så att den dyraste frakten har den högsta siffran. På detta sätt skulle en fraktklasstrappa med steg se ut:

Fraktklass Beskrivning
1 Fri frakt
2 Frakt 19 kr
3 Hemleverans 450 kr
4 Endast hämtlager

Varje fraktklass kan sen antingen ha fastpris eller gå efter varans vikt också. För att lägga upp denna fraktklasstrappa går du till ett ledigt fraktsätt. Se till att du på fraktsättet har alternativet "Frakttabell" till höger. Om fraktsättet inte har det alternativtet, välj ett annat fraktsätt.

Tips! Du kan kombinera fraktklass och pris för att göra mer speciella fraktuträkningar. Exempelvis kan fraktklassen avgöra fraktens klass men vikten avgör det exakta priset. Du anger då vilka spann klassen ska gälla för. Läs mer under Moduler

Exempel på avancerat fraktupplägg

Här listas ett exempel på en avancerad fraktmodell för att du ska få en inblick i och se exempel på hur du kan göra.

Bolaget säljer till tre länder. Sverige, Norge och Danmark. För att sätta upp dessa länder rätt med moms läser du mer om Zoner.

För Svenska kunder ska en pristrappa gälla. Bolaget har en mängd produkter, allt från skruvar till lastvagnar vilket gör att frakten kan skilja mycket och vissa produkter går inte att transportera till kund. De lägger upp sin frakttrappa enligt följande:

Fraktklass Beskrivning
1 Fri frakt
2 Frakt 19 kr
3 Frakt 29 kr
4 Frakt 39 kr
5 Frakt 89 kr
6 Frakt 129 kr
7 Frakt 189 kr
8 Hemleverans 450 kr
9 Hemleverans tunga paket 650 kr - 1 950 kr
10 Endast hämtlager

För danska kunder så ska de bara sälja produkter som kan skickas med vanlig frakt. Det vill säga bara fraktklasser mellan 1-7 samt 10. För norksa kunder gäller desamma men då går det även att skicka Hemleverans för lättare paket (Fraktklass 8). Därmed ska fraktklasserna 1-8 samt 10 vara tillgängliga. Fraktklass 10 blir tillgänglig bara för att kunderna kan komma att vilka beställa men åka hela vägen till Sverige för att hämta varorna.

För att åstakomma detta krävs att Zonerna är inställda. Om du inte skulle sälja till flera länder behöver du bara göra delar av detta

Varje fraktklass kan sen antingen ha fastpris eller gå efter varans vikt också. För att lägga upp denna fraktklasstrappa går du till ett ledigt fraktsätt. Se till att du på fraktsättet har alternativet "Frakttabell" till höger. Om fraktsättet inte har det alternativtet, välj ett annat fraktsätt.

Bjud på frakten

Det finna som ovan nämnts två sätt att bjuda på frakten.

Ge en rabattkod Gå till Sortiment -> Rabattkoder. Klicka på ny och fyll i samtliga fält (för mer info gå till Rabattkoder). Klicka i "Fri frakt" och spara.

Fri frakt över ett visst belopp För att ge fri frakt över ett visst belopp, gå till Frakt & betalning -> Ordersummering -> Frakt. Klicka på ikonen till höger för att ändra. Klicka i "Tillåt fri frakt över ett visst belopp" och skriv sen summan exkl. moms i fältet "Fri frakt för order över". I inställningen under kan du ange om det ska gälla internationellt, enbart i det land där ni säljer eller både och.