Importera produkter

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Du kan enkelt importera dina produkter till systemet från exempelvis Excel eller en leverantörs textfiler. Systemet stödjer import av textfiler med separering via tab mellan varje fält. Varje rad ska avslutas med texten EOREOR som ska vara den sista kolumnen i varje rad.

Filen ska vara formaterad som ISO 8859-1, använd inte funktionen om din butik innehåller data som inte kan representeras i ISO 8859-1.

Följande fält kan användas

Fälten kan vara i vilken ordning som helst. v_products_model måste alltid finnas med i filen och fungerar som identifierare på produkten.

Fält Beskrivning
v_products_model Produtens modell. Detta måste vara unikt för varje produkt i butiken då matchningen sker på detta nummer när importen görs.
v_products_name_XX Anger produktens namn. XX står för språkkoden och är för Svenska 4 och för engelska 5. Kontakta supporten för fler ID-nummer på språken.
v_products_description_XX Produktens beskrivning. Även HTML kan läggas in här. Var dock noga med att inga tabbar finns i HTML-koden då detta kommer att förstöra importen. XX står för språkkoden och är för Svenska 4 och för engelska 5. Kontakta supporten för fler ID-nummer på språken.
v_products_short_XX Produktens korta beskrivning. XX står för språkkoden och är för Svenska 4 och för engelska 5. Kontakta supporten för fler ID-nummer på språken.
v_meta_title_x
v_meta_description_x
v_products_url_XX Produktens URL ska börja med http://. XX står för språkkoden och är för Svenska 4 och för engelska 5. Kontakta supporten för fler ID-nummer på språken.
v_extra_field_1_x
v_extra_field_2_x
v_extra_field_3_x
v_extra_field_4_x
v_extra_field_5_x
v_products_href_x
v_image Bildsökväg till produktens huvudbild, anges som en sökväg i bildhanteraren, t.ex. /products/i/image.jpg.
v_images Kommaseparerad lista på extrabilder.
v_products_price Produktens pris exkl. moms. Decimaltecken som används är punkt (.)
v_special_price
v_special_start
v_special_expires
v_products_quantity Antalet produkter som finns i lager. Om ni importerar produkter med noll i lagersaldo och har inställningen "Dölj produkter med lagersaldo under noll" kommer produkten att inaktiveras utomatiskt.
v_stock_place
v_quantity_update
v_lead_time
v_reorder_stock
v_lowest_number
v_products_type
v_show_in_listing
v_delivery_time
v_products_weight Vikten skall anges i kilo. Om du använder decimaler skall decimalpunkten vara punkt (.)
v_rek_price Rekommenderat pris inkl. moms.
v_manufacturer_model Tillverkarens modellbeteckning
v_ean1 EAN-kod
v_external_id Fält för ett externt ID, kan användas på valfritt sätt
v_sort_order Sorteringsordning i butiken. Samma för alla kategorier produkten ligger i
v_products_price_in Inköpspris exkl. moms
v_date_avail Datum när produkten kan köpas. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD
v_date_added
v_manufacturers_name Tillverkarens namn. Om tillverkaren inte finns läggs en ny till. Var noga med att stava korrekt och exakt lika på alla tillverkare i filen du importerar.
v_manufacturers_id
v_shipping_class
v_quantity_discount_template
v_units_id
v_package_content
v_tags
v_customer_groups_enabled Sätt till 1 om kundgruppsinställningar ska användas för produkten, annars 0.
v_customer_group_status_xx Sätt till 1 om produkten ska visas för kundgruppen xx, annars 0.
v_customer_group_price_xx Ange ett kundgruppspris för kundgruppen xx, eller lämna fältet tomt.
v_associated__1
v_associated_0
v_categories_name_1 Första kategorin i hierarkin. Alltid huvudkategorin i denna kolumn.
v_categories_name_2 Eventuell underkategori till v_categories_name_1. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_1
v_categories_name_3 Eventuell underkategori till v_categories_name_2. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_2
v_categories_name_4 Eventuell underkategori till v_categories_name_3. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_3
v_categories_name_5 Eventuell underkategori till v_categories_name_4. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_4
v_categories_name_6 Eventuell underkategori till v_categories_name_5. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_5
v_categories_name_7 Eventuell underkategori till v_categories_name_6. Frivillig att fyllas i. Fylls inte denna i läggs produkten i v_categories_name_6
v_tax_class_title Momsens titel. Exempel: 25%, 12%, 6%, 0%
v_status Produktens status. Kan sättas till "Active" eller "Inactive".
v_products_note Produktanteckning
v_rek_price Rekommenderat pris
v_manufacturer_model Tillverkarens modell
v_ean1 EAN Kod
v_sort_order Sorteringsordning
v_products_price_in Inköpspris
EOREOR Denna rubrik måste finnas med och skall ligga sist i filen och på varje rad.