Kategorier

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

{{#ev:vimeo|86769367|700}}

Butiken har stöd för obegränsat antal kategorier i valfritt antal nivåer. Det är ofta bra att börja med att bygga upp kategoriträdet först innan du börjar lägga in för mycket produkter. På så sätt planerar du också din struktur i webbutiken. Om du har mycket produkter, var mer specifik på kategoriernas namn och ha gärna en kategorinivå extra om det underlättar för kunden att hitta det de vill ha.

Visning av kategorier i butiken

Det finns olika sätt att visa dina produkter i butikssystemet. Denna sektion beror på hur du har jobbat med designen i butiken och hur ni har byggt stöd för olika funktioner. Denna sektion utgår från vår standardmall.

Visa alla produkter under huvudkategorier

Systemet har stöd för att visa alla produkter i den kategori du visar samt dess underkategorier.

Tänk på att om du anger en sorteringsordning på produkterna så gäller den sorteringsordning i samtliga kategorier som produkten visas. Samma sak gäller när man visar produkter från underkategorier, sorteringen kan bli annorlunda än tänkt i produktens huvudkategori.

Ändra under: Admin -> Inställningar -> Övrig Design -> XXXXXX

Visa underkategorier i mitten på sidan

Om du vill visa de underkategorier som finns går du till Admin -> Inställningar -> Övrig Design -> XXXXXX

För dig som designer

För dig som är designer kan det vara värt att veta att det finns två kategoriträd som går att använda i butiken.

categories_menu är en meny som visar det totala kategoriträdet samt den valda kategorins underkategorier.

categories_menu_full är en meny som visar hela kategoriträdet inklusive underkategorier i samtliga nivåeer. Denna bör användas om du ska göra javascriptmenyer eller liknande.

Skapa en ny kategori

För att lägga till en kategori, klicka på Sortiment -> Lägg till Kategori. Se mer info om fälten på sidan under nästa rubrik "Editera kategori".

Editera kategori

Fältnamn Beskrivning
Kategorinamn Kategorins namn som kommer visas i butiken och ligga till grund för den användarvänliga URL-adressen
Underkategori till Ange om du vill att kategorin ska ligga under en annan kategori. Om det är en huvudkategori, välj "Topp"
Status Anger om kategorin ska visas i menyn. Även om denna sätts till röd (=dold) så kommer den att gå att gå in på med en exakt angiven länk.

Notera! Produker som ligger i en inaktiv kategori går fortfarande att köpa och sökas fram om de inte också är satta som inaktiva.

Kategoribeskrivning Används vanligen för att beskriva kategorin. HTML kan användas och texten kan vara av valfri längd. Tips är att hålla texten kort och beskrivande.
Kategoribild Du kan ladda upp en bild från din dator. Läs me om bildhantering i din butik under Bildhantering
Sorteringsordning Ange var i listan kategorin ska visas. Om inget anges för någon kategori sorteras de efter namn. Under Sorteringsordning kan du läsa mer.
Externt ID Används för exempelvis Specter där kategorin måste hänvisa till ett ID i deras system. Om du inte vet med dig att denna ska anges lämnar du den tom.
Extra SEO text Om din designer tagit hänsyn till denna tagg kan du använda denna för att skriva en utökad kategoribeskrivning på annan del av sidan, förslagsvis under produktlistningen
Rubrik Om din designer tagit hänsyn till denna tagg kan du använda denna som ett alternativ till kategorirubriken på kategorisidan eller som en underrubrik
Metatitel Läs mer under SEO
Metabeskrivning Läs mer under SEO
Metanyckeord Läs mer under SEO

Vi rekommenderar dig att i den mån du kan undvika olika sidor i kategorilistningen. Det är oftast bättre att visa en mängd produkter och låta dina kunder scrolla hellre än att klicka sig vidare på olika sidor. Du anger hur många produkter som ska listas i kategorierna under Inställningar -> Övrig design.

Kategorier, taggar och specifikationer

Systemet har en avancerad uppbyggnad för att specificera och kategoriindela produkter. I systemet kan du kategorisera produkter dels med Taggar, Specifikationer samt med Kategorier. Alla sätt är gjorda för samma syfte, att beskriva och göra produkten sökbar i butiken för dina kunder.

För avancerad filtrering, kontakta oss. Mer info finns under Taggar och Specifikationer