Kunder

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

För att hantera dina kunder går du till din administration och klickar på "Kunder" i menyn. På den sidan du ser laddas en lista med alla kunder i systemet fram. Du kan ovanför tabellen, till höger, söka på kunders uppgifter. De flesta av kundens uppgifter är sökbara.

Tabellen är också sorteringsbar. Du kan klicka på en rubrik i tabellen, exempelvis Efternamn så kommer systemet att sortera kunderna i ordning efter efternamn. Klickar du på efternamn igen så vänds sortering till omvänd ordning.

För att gå in på en kund klickar du på ikonen som föreställer en liten gubbe med en penna på. Sidan laddas om och kundprofilen öppnas.

Kundprofilen

På denna sida kan du ändra kundens information. Kunden kan, om du har inloggning påslaget i butiksdelen, också ändra denna information själv.

För att spara en kund. Klicka på knappen "Uppdatera". Ändringarna sker direkt och om kunden är inloggad ändras uppgifterna på hans sida också. Tänk på att kunden i så fall måste ladda om sidan för att se ändringarna.