Orderhantering

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

{{#ev:vimeo|88230730|700}}

Din orderhantering nås under menyalternativet Order i din administration.

Lista order

När du kommer in under Order i administrationen ser du alla order som har lagts in i din webbutik. Det visas vanligen 50 order per sida. Längst ner under tabellen med ordern kan du bläddra fram och tillbaka mellan sidorna

* >> för en sida framåt
* << för en sida bakåt

eller så kan du välja i rullningslistan vilken sida du önskar gå till.

Varje rad i tabellen representerar en unik order. Raden innehåller kortfattad information om ordern och genom att klicka på den lilla info-ikonen framför ordens idnummer (först kolumnen) så får du upp mer sammanfattad information utan att sidan behöver laddas om och gå in på ordern. Där kan du se

Valt betalningssätt Rubriken på det betalningssätt som är valt på ordern. Rubriken ändras under Betalningssätt
Kundens telefonnummer Om kunden har angivit ett eller flera telefonnummer anges dem här. Ett kommatecken separerar flera nummer
Kundens E-post Den e-post kunden har angivit i samband med ordern
Är återkommande kund Anger om kunden har handlat tidigare. Om kunden har handlat någon gång tidigare visar denna Ja, annars Nej.
Valuta Anger valutakoden för den valuta kunden har handlat i
Produkter i ordern Skriver ut vilka orderrader som ordern innehåller. Priset på produkten skrivs ut i den valuta som kunden handlat i.

Sök order

För att söka fram en eller flera order klickar du på knappen "Sök order" högst upp på ordersida. Du kan här fylla i ett antal fält. Om du fyller i flera fält kommer systemet att ta fram order som stämmer överens med samtliga angivna kriterier. Klicka på knappen Sök nu för att generera fram resultatet.

Orderstatistik

Visa och ändra order

Packsedel / Faktura / Kvitto / Plocksedel

Se avsnittet om Orderutskrift

Orderinställningar

Se avsnitt om Inställningar:Order