Orderstatus

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Du kan själv lägga upp obegränsat antal orderstatusar för dina order i din butik. En orderstatus är enbart en kategorisering av en order så att du vet i vilket skede den befinner sig eller har varit. Alla ändringar i orderstatusar på order loggas under respektive order och fliken "Orderkommentarer".

Skapa / Ändra orderstatus

Alla ändringar av orderstatus görs under Administrationen -> Verktyg -> Orderstatus. Här listas alla orderstatusar. Om det finns flera sidor listas en sidväljare längst ner på sidan där du kan bläddra mellan sidorna och de olika statusarna.

För att skapa en ny orderstatus klickar du på knappen "Lägg till" under listningen. För en orderstatus kan följande fält anges

Fältnamn Beskrivning
Orderstatus Ange namnet på orderstatusen
Sorteringsordning Från lägsta till högsta. Anger vilken ordning rubriken visas i butik och administration