Payson

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Payson

Registrera dig hos Payson

Skapa ett konto hos Payson på [1]. Kontot skall skapas med ditt e-postkonto du vill använda på företag. När du skapat kontot går du till menyalternativet "Agentansökan". Fyll i ansökan och invänta svar från Payson. I många fall måste din webbutik vara klar innan de kan godkänna den.

Installation i din webbutik

När du fått din ansökan godkänd ska du ha ett AgentID och en hemlig nyckel av Payson. Gå in i din webbutiks administration och gå till Betalning & frakt -> Betalning. Klicka här på "Direktbetalning / Kortbetalning via Payson". Till höger under "Avancerade inställningar" gör följande inställningar

Fältnamn Beskrivning
Aktivera Paysonmodulen Denna avgör om du vill att modulen ska vara aktiv i din butik
Aktivera Testläget Sätt denna på false om du inte önskar göra ett test. Det brukar dock inte behövas.
Butikens Paysonkonto (SellerEmail) Skriv in din e-post
AgentID Skriv in det agentnummer som du fått från Payson
MD5-nyckel Skriv in den MD5-nyckel som du fått från Payson
Betalningszon Om du bara vill att Payson ska vara tillgänglig i vissa länder. Välj här den zon som betalningssättet ska kunna visas i. Här kan du läsa mer om zoner

Gör ett testköp

Gå nu till din webbutik och gör ett testköp på Payson. Den minsta summan du kan handla för med Payson är 5 kr. Kontrollera så att du får in pengarna hos Payson.