Specifikationer

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Specifikationer

Specifikationer är gjoda för att beskriva en produkt i detalj på framförallt produktsidan men även möjliggöra filtrering på produkters egenskaper i kategorier och på andra ställen i butiken.

Specifikationer är enkelt att komma igång med men kan vara bra att planera innan för mycket arbete läggs ner. Gör man rätt från början sparar man mycket tid när det börjar bli många produkter i sortimentet och man vill börja filtrera sina produkter.

Specifikationer hantaras under Administrationen -> Sortiment -> Specifikationer.

Lista och sortera

På denna sida (Sortiment -> Specifikationer) ser du alla specfikationer som finns inlagda i systemet. Du kan på ikonen framför specifikationen avgöra vilken typ av specifikation det är. Det finns tre sorter:

  • Mapp / grupp
  • Värde
  • Text

Du kan för tydlighetens skull eller för att du önskar visa detta för kunden gruppera specifikationerna efter olika egenskaper. Om du exempelvis säljer fönster kan du dela in specifikationer efter de olika egenskaper ett fönster kan ha. Den översta gruppen du skapar heter då "Fönster". Under den har du tre undergrupper som heter "Ram", "Glas" samt "Övrigt". Under kategorin "Glas" lägger du till en värdeskolumn som heter "Antal glas" och väljer enheten antal (st). Adminstratören kan nu bara ange en siffra i fältet för glas. Du lägger även till "Färg" som en textspecifikation eftersom administratören själv ska kunna skriva en text.

Genom att bygga det på detta sätt kommer kunden att kunna filtrera i varje kategori på antal glas i fönstret, färgen på glaset, bredden, höjden eller vad du själv önskar och lägger in.

Alla specifikationer kan dras runt och släppas där du vill ha dem. Sorteringsordningen har betydelse för i vilken ordning specifikationerna visas i butiken för din kund.

Lägg till och ändra specifikation

Möjliggör sortering

Detta är en separat tilläggstjänst då den kräver stora mängder datakraft från servern du ligger på.

Varje kategori i ditt system kan ha helt unik sortering efter vilka produkter den innhåller och vilka specifikationer eller taggar de har. För att bestämma hur kunden ska filtrera sina produkter går du till respektive kategori under Sortiment -> Kategori. Resterande beskrivning finns under stycket Kategori.


Ett exempel på hur en kod för val av filtrering i butiken skulle kunna se ut: