Språkhantering

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Du kan själv ändra alla språktexter som skrivs ut i din webbutik och ändra de översättningar som vi har gjort åt dig.

För att göra detta går du till din administration -> Plats och Moms -> Språk. Markera det språket du önskar ändra texter för och klicka på knappen "Ändra texter".

På denna sida ser du alla texter som finns inlagda i systemet och därmed kan användas i butiken. För att använda denna i designverktyget använder du funktionen langstr enligt följande exempel:

{{ langstr('MY_ACCOUNT_ADDRESS_BOOK') }}

På denna sida kan du sortera fram översättningar från olika sidor. I den första rullningslistan ovanför listan kan du välja vilket grupp du vill hämta språktaggar från. Global = finns på alla sidor. De andra språktaggarna är enbart tillgängliga på den sida där språkgruppen hämtas. Exempelvis kan spårktaggar under språkgruppen login enbart användas i filen login.html i butikens designsystem.

Skriv in en ny text i textrutan till höger på respektive rad och spara längst ner på sidan. Ändringen ska slå igenom direkt. Tänk på att det kan finnas flera lika eller liknande texter i olika grupper. Om din ändring inte slår igenom, titta alltid i Global också.