Zoner

Från Vendre Help
Hoppa till: navigering, sök

Momszoner

Här beskrivs hur momsen fungerar i systemet och hur du gör för att ställa in olika momssatser till olika länder.

Momsen läggs alltid på priset i butiken om kunden är momspliktig. Om kunden inte är momspliktig säljs produkten till det inskrivna priset exkl. moms.

Länder

Börja med att gå in under din Administration -> Plats & moms -> Länder och lägg till alla länder du kommer att sälja till. Det är viktigt att du fyller i rätt ISO-koder när du lägger till länderna. Dessa hittar du här: [1] {{#ev:vimeo|88230729|700}}

Momszoner

En momszon är en grupp av länder som delar samma momsregler. Ett vanligt sätt att dela in länerna är: Sverige - Innehåller enbart Sverige

EU - Innehåller alla länder som är med i den Europeiska Unionen och därför delar regler.

Världen - Lägg till övriga länder som inte ska debiteras moms.

För att skapa denna kategorisering, börja med att klicka på knappen "Lägg till". Fyll i följande:

Fältnamn Beskrivning
Område Skriv in namnet på området. Detta visas aldrig för dina kunder.
Beskrivning Detta är enbart för dig själv om du vill beskriva ditt namn ytterligare.

Klicka nu på "Lägg till". Skapa de Zoner du önskar.

Gå nu in i respektive zon genom att klicka på den gula ikonen framför ikonen. Klicka på "Lägg till" och lägg till de länder du önskar ska finnas med.

Observera att du måste lägga in ett land i en zon för att den ska bli giltig. Om du inte gör detta kommer uträkningarna i butiken att bli felaktiga.

Momsklasser

Här skapar du de olika typer av moms som systemet ska kunna hantera. I nio fall av tio ska du inte ändra här. Om du säljer från annat land än Sverige och behöver momsrapporter på andra momssatser är detta rätt plats. Har du frågor om dessa kan du kontakta vår kundtjänst.

Momsvärden

För att bestämma vad kunden ska betala för moms så kopplar man en momsklass till produkten. Denna momsklass kopplas sen mot en momssats (som är kopplat till ett eller flera länder vari kunden då bor). Till denna koppling sätts en momsprocent. Enkelt uttryckt kan man säga att:

En produkt som säljs med 12% moms i Sverige ska debitera 12% moms. En produkt som säljs med 12% moms i Norge ska debiteras 0% moms. En produkt som säljs med 12% moms i Tyskland ska debiteras med 12% moms.

Klicka på knappen "Ny Skattekurs" för att skapa en ny koppling. Du kan också klicka på respektive rad för att ändra en redan existerande koppling. Fyll i följande:

Fältnamn Beskrivning
Momsklassens namn Välj den momsklass du ska ställa in
Zon Välj den zon du ska ange moms för
Moms (%) Skriv in momsen i heltal (ex. 12 för 12%). Skriv inte med ett procenttecken!
Beskrivning Denna text kommer att synas i kassan och på orderbekräftelsen. Den är inte språkstyrd och bör därför vara kortfattade och enbart innhålla ex. 12% moms. Denna text prexias med "Varav" i kassan och där den används i butiken.
Prioritet Anger i vilken ordning systemet ska ta momskursen. Om landet Sverige (om kunden handlar där ifrån) finns i fler zoner kommer prioriteten att avgöra vilken av zonerna som ska få räkna ut momsen. Om du anger två momser med samma prioritet kommer de att slås samman. Detta rekommenderas ej!

Klicka på knappen "Lägg till"